Behandling av personuppgifter

Vi på Heby Städ & Flytt AB värnar om våra kunders personliga integritet. Vi följer EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med den 25 maj 2018 och som tydliggör hur vi som företag får samla in och hantera dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Heby Städ & Flytt AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi vara tydliga med hur vi samlar in och hanterar den information som gäller dig som person.

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress. Även bilder kan räknas som personuppgifter om en enskild person kan identifieras på bilden.

Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

När du gör en offertförfrågan till Heby Städ & Flytt AB ber vi dig ange namn, adress, telefonnummer och eventuellt mailadress. Vid bokningar och beställningar registreras dessutom personnummer.

Vid fakturabetalning görs sedvanlig kreditprövning varvid kreditupplysning beträffande beställaren inhämtas.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Heby Städ & Flytt AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, samt hålla kontakten med dig som kund. Vi vill kunna leverera med hög kvalitet och säkerhet. Vi behöver dessutom fakturera dig som beställare och eventuellt kräva ersättning vid utebliven betalning.

Heby Städ & Flytt AB måste även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren för att uppgifterna hanteras i enlighet med det nya EU-direktivet (GDPR).

Heby Städ & Flytt AB delar viss information med inhyrda transportörer som utför tjänster för Heby Städ & Flytt AB.

I förekommande fall kan vi komma att dela med oss av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid eventuella reklamationsärenden.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Hur länge kommer informationen att sparas?

Personuppgifterna kommer att behandlas så länge de behövs för fullgörande av våra åtaganden gentemot dig. Vissa uppgifter kommer att behandlas även efter detta för att Heby Städ & Flytt AB ska uppfylla t ex bokförings- och redovisningskrav (7 år).

Rätt att begära ut uppgifter

Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Rätt att få ändra felaktiga uppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Rätt att radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Heby Städ - Möblering

Utvidgat rutavdrag från och med 1 januari 2021:

Skriv till oss