Avveckling & återvinning

Magasinering, avveckling & återvinning

Flytt eller nedläggning av verksamhet medför oftast en hel del hantering av gods, bråte och avfall. Oavsett om det är saker som ska sparas eller slängas hjälper vi dig. Hos oss har du möjlighet att magasinera arkiv/bokföring och förbränna dokumentation/bokföring. Vi hjälper även till med att tömma fastigheter vid dödsbon. I sistnämnda fall kan mäklaren ge oss nycklarna, så att du slipper tänka på det. Miljön är viktig för oss. Vi har avtal med Vafab Miljö och sorterar allt skräp noga. Läs mer om vårt miljöarbete här.

Inför en bostadsförsäljning ska bostaden oftast vara tömd och iordningsställd inför överlåtelse. Ett annat scenario är att du behöver hjälp med att minska ner ditt möblemang, eller kanske avveckla ett företag.

Vi hjälper er med att forsla bort allt från enstaka möbler till att tömma större gårdar. Vi kan hjälpa er att komma i kontakt med auktionsfirmor eller second hand-företag som kan ta emot föremål och möbler.

Vi lyssnar noga på önskemål när det gäller vad som ska sparas eller köras till återbruket. Vi märker upp, sorterar, packar och flyttar eller magasinerar. När tömningen är klar utför vår rutinerade städpersonal flyttstädningen. Många gånger tömmer vi även uthus och tar hand om skrot och annat som man önskar få bort från tomt eller trädgård.

Det som kan vara bra att veta att det inte är något RUT-avdrag på tjänster för dödsbos räkning och transport till återbruket eller välgörenhet.

Alla verksamheter har känslig information som behöver tas om hand, lagras och ibland destrueras på ett bra sätt.

GDPR-lagstiftningen reglerar dessutom hur du ska hantera personuppgiftsdata. Det ställs krav på säkerhet och informationsskydd, även när de ska destrueras. Destruktion hos oss sker med hjälp av förbränning.

Hos oss kan du tryggt magasinera din bokföring under de 7 år som lagen kräver och sedan ser vi till att det förbränns. Vi kan årligen åka ut och hämta den nya bokföringen och lagrar den tillsammans med de befintliga dokumenten.

Utvidgat rutavdrag från och med 1 januari 2021​

Transport till försäljning för återanvändning är godkänt för rutavdrag när det utförs och betalas efter årsskiftet.

Arbetskostnaden ska beräknas enligt schablon till 50 procent av den totala kostnaden för tjänsten.

Krav för rutavdrag

Bohaget som transporteras ska ingå i kundens hushåll.

Rutavdrag ges för att

  • transportera bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker
  • bära, lyfta och lasta godset vid bostaden – transportera godset till återförsäljare – lossa och bära in godset hos mottagaren.

Inget avdrag ges för att

  • transportera bohag och lösöre mellan privatpersoner
  • transportera bohag och lösöre från möbelhandel eller liknande till köparens bostad
  • transportera bohag och lösöre till soptipp och återvinningscentral
  • utföra varu- eller persontransporter, till exempel hemkörning av livsmedel och taxiresor
  • transportera nyproducerade hobbyprodukter, exempelvis textilier och smycken.

Var flyttar vi?

Vår flyttfirma erbjuder flyttjänster på ovanstående orter med omnejd. Behöver du flytthjälp på en annan ort? Inga problem, vi flyttar på orter inom inte bara hela Sverige, utan hela Norden!

Som din flyttfirma erbjuder vi även flyttstädning och magasinering.

Skriv till oss

Heby Städ - Möblering

Utvidgat rutavdrag från och med 1 januari 2021: